Úvod

  • S príchodom nového tisícročia v znamení nových technológií stúpajú požiadavky ľudí na komfort každodenného života. Ľudia sa v tejto rýchlej dobre snažia odbremeniť od maxima každodenných starostí - snažia sa venovať svoj čas činnostiam, ktoré ich napĺňajú. Každý deň ľudského bytia je nesmierne cenný a aby mohol byť prežitý naplno, je potrebné urýchliť a zjednodušiť výkon rutinných činností nasadením automatického riadenia a optimalizácie.
  • Tieto maličkosti pomáhajú svojím dielom prežiť každému z nás čas našich dní spôsobom bližším našim predstavám. Či už je to semafor na ceste do práce, eskalátor v metre, riadiaci počítač v motore nášho auta, inteligencia našej práčky alebo množstvo iných sofistikovaných drobností okolo nás, ktoré bežne prehliadame
  • Všetky tieto veci pracujú pre nás. Riešia za nás denne státisíce drobných starostí, zvyšujú našu bezpečnosť, šetria náš čas i naše peniaze. Je preto celkom prirodzené vyžadovať tento komfort aj v miestach, kde sa štatisticky zdržujeme väčšinu života – v našich domoch.

Partneri

Partneri